[email protected]

Aluminiumfönster

MB - 70

en utmärkt lösning för tillverkning av ute-element som kräver värme- och ljus-isolering. Systemet kännetecknas av lågt värde av värmekoefficient "U" tack vare tillmäpning av värmeisoleringsinlägg och tätningar. Tack vare profilernas from kan man få fram smidiga och hållbara dörr- och fönsterkonstruktioner.

MB - 45

ett modernt aluminiumsystem, avsedd för tillverkning av arkitektoniska element för inne och utebruk som inte kräver värmeisolering t ex. diverse typer av mellanväggar, fönster, dörrar, inklusive automatiska och manuella skjutdörrar, svängdörrar, vindfångare, vitriner, kassa-bås, utställningsskåp, rumsliga konstruktioner. Rik färgskala enligt RAL möjliggör anpassning av konstruktionen till kundens alla önskemål.